Ofresh vị vịt và khoai tây

200,000 

Chó con 2 ( Thức ăn hỗn hợp cho chó ở tất cả các độ tuổi)