Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho Chó Fieldstar 15kg

1,000,000 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho Chó Fieldstar 15kg

Công dụng: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chó trưởng thành

Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm               Max 14.0%, Protein thô        Min 23.00%, Chất béo thô     Min 8.0%, Chất xơ thô       Max 7.0%, Tro thô              Max 10.0%, Can xi               Min 0.9 %, Phốt pho           Min 0.4%