Tuýp nhỏ rận cho chó dưới 10kg frontline

250,000 

Thuốc trị ve rận cho chó Frontline plus được kiểm nghiệm an toàn hiệu quả trực tiếp và nhanh chóng .Diệt nhanh, hiệu quả, điều trị tiện lợi, không tốn nhiều thời gian, công cụ, kiểm soát ve rận ở chó trưởng thành và chó con.