Ofresh vị cừu và rau

200,000 

Chó con 2 (cho ăn, kết hợp với nhau
, một cách khác nhau, dữ liệu, thịt gà, thịt, thịt, thịt, thịt, thịt , vitamin tổng hợp (A, B1, B2, B12, Niacin, D3, E, K, Biotin, axit Folic), các loại nước ngọt (Fe, Zn, Mn, Se, I, Cu), oxy oxy, choline, muối, posstasium Clorua.