Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành được áp dụng đối với các sản phẩm kĩ thuật và các sản phẩm có chế độ bảo hành từ nhà sản xuất, việc bảo hành được tiến hành theo đúng giấy tờ bảo hành của nhà sản xuất kèm theo.

Jandpet có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi bảo hành cho khách hàng trước nhà sản xuất.

 

Mọi thông tin về bảo hành sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ tới hotline 0944555881 để được tư vấn hỗ trợ.